Sách Giáo Khoa Kĩ thuật lớp 4

 • Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu
 • Bài 2. Cắt vải theo đường vạch dấu
 • Bài 3. Khâu thường
 • Bài 4. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
 • Bài 5. Khâu đột thưa
 • Bài 6. Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa
 • Bài 7. Thêu móc xích
 • Bài 8. Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn
 • Bài 9. Lợi ích của việc trồng rau, hoa
 • Bài 10. Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa
 • Bài 11. Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa
 • Bài 12. Trồng cây rau, hoa
 • Bài 13. Chăm sóc rau, hoa
 • Bài 14. Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật
 • Bài 15. Lắp cái đu
 • Bài 16. Lắp xe nôi

Trả lời