Các bài toán chọn lọc lớp 3, 4 – Tập 2 (phát triển khả năng suy luận và trí thông minh)

Cuốn sách “324 bài toán chọn lọc lớp 3,4” bao gồm các bài toán chọn lọc để phát triển khả năng suy luận và trí thông minh của các em, cuốn sách này đươc tổng hợp và biên soạn theo đề mục và mức độ từ dễ đến khó, giúp cho các em học sinh ngay từ những buổi ban đầu làm quen với toán học đã đươc học tập một cách chủ động, có phương pháp và tự tin khi làm toán


Trả lời