Toán cơ bản và nâng cao lớp 2 tập 2

Cuốn sách “Toán cơ bản và nâng cao lớp 2 tập 2” của tác giả Đỗ Trung Hiệu – Trần Thị Kim Cương  – Nguyễn Hùng Quang biên soạn nằm trong bộ sách “Toán cơ bản và nâng cao” của cấp tiểu học gồm 8 cuốn: lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 (mỗi lớp có 2 tập sách).
Bộ sách này được biên soạn nhằm giúp học sinh có tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong buổi 2 ở mỗi tuần học. Theo lịch học buổi 2, thông thường mỗi tuần có hai tiết học toán.
Vì vậy, cấu trúc của sách được trình bày theo tuần như sau:

  • Phần đầu của mỗi tuần là tóm tắt những nội dung kiến thức cơ bản của tuần đó.
  • Tiếp theo là hai tiết luyện tập gồm các bài tập cơ bản được chọn lọc phù hợp với Chuẩn kiến thức – kĩ năng môn học

Trả lời