Sách giáo khoa toán lớp 2

Giới Thiệu Sách Giáo Khoa Toán Lớp 2

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 2 bao gồm hai tập được bộ giáo dục và đào tạo phát hành,cung cấp cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản về tính toán và các bài tập luyện tập cho học sinh về toán.

Mục lục của Sách Giáo Khoa Toán Lớp 2 như sau :

1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

  • Ôn tập các số đến 100
  • Ôn tập các số đến 100 ( tiếp theo)
  • Số hạng – Tổng
  • Luyện tập trang 6 SGK Toán 2
  • Đề-xi-mét
  • Luyện tập trang 8 SGK Toán 2
  • Số bị trừ – Số trừ – Hiệu
  • Luyện tập trang 10 SGK Toán 2
  • Luyện tập chung trang 10 SGK Toán 2
  • Luyện tập chung trang 11 SGK Toán 2

2. PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

4. ÔN TẬP

5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

6. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

7. ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC – TOÁN 2

Mời các bạn tham khảo !


Trả lời