Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2

Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 – tập 1 và tập 2

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 2 bao gồm 9 chủ đề, qua đó cho các em nhận thức rõ hơn về cuộc sống xung quanh mình. Qua cuốn sách này các em có thể tự rèn luyện cho mình về tập đọc, kể chuyện thông qua các giọng đọc.

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 2 tập 1 bao gồm :

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 2 tập 2 tiếp tục giúp các em rèn luyện các kĩ năng của mình về phần đọc kể chuyện, luyện từ câu, tập làm văn và chính tả qua các chủ đề bằng những câu chuyện sinh động, giúp các em hứng thú hơn trong việc tìm hiểu và học môn này

Mời các bạn tham khảo ! 

TẬP I 


TẬP II 


Trả lời