Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 2 Tập 1

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 2 Tập 1 – Nguyễn Minh Thuyết

Cuốn sách bao gồm 9 chủ đề, qua đó cho các em nhận thức rõ hơn về cuộc sống xung quanh mình. Qua cuốn sách này các em có thể tự rèn luyện cho mình về tập đọc, kể chuyện thông qua các giọng đọc. Nội dung của sách:
 
– Chủ điểm 1-2: Em là học sinh
 
– Chủ điểm 3-4: Bạn bè
 
– Chủ điểm 5-6: Trường học
 
– Chủ điểm 7-8: Thầy cô
 
– Chủ điểm 9: Ôn tập

Trả lời