Thiết kế bài giảng Tiếng Việt lớp 1 tập 1

Thiết kế bài giảng Tiếng Việt 1 – Nhiều Tác Giả

Để đáp ứng nhu cầu triển khai chương trình, sách giáo khoa tiểu học mới từ nǎm học 2002-2003, chúng tôi xin gửi tới các bạn giáo viên lớp 1 cuốn Thiết kế bài giảng Tiếng Việt 1. Chúng tôi biết rằng dạy cho trẻ em buổi đầu vào lớp 1 học Tiếng Việt luôn luôn là một thử thách đối với mọi thầy giáo, cô giáo tiểu học. Nhiều bạn giáo viên đã từng trải lớp 1, thường có nhiều phương án cho các giờ dạy-học Tiếng Việt nhằm đạt được mục đích dạy Tiếng Việt lớp 1 theo chuẩn kiến thức, kĩ nǎng được quy định trong chương trình.
 
Về nội dung dạy học, Thiết kế bài giảng đã bám sát trình tự sách Tiếng Việt1 theo chương trình mới ban hành. Về phương pháp dạy học, Thiết kế bài giảng đã cố gắng định danh cụ thể các hoạt động dạy học của thầy và trò theo một trình tự ổn định của hai tiết học theo từng giai đoạn dạy Tiếng Việt 1 (học chữ cái ghi âm, học vần, tập đọc). Thiết kế bài giảng còn đưa ra một số trò chơi trong tiết dạy.
 
Hy vọng cuốn sách sẽ góp phần hỗ trợ cùng các bạn giáo viên dạy lớp 1 và mong nhận được ý kiến đóng góp bổ sung của giáo viên.

You may also like...

Trả lời