670 bài toán đố tiểu học – sách cổ

Cuốn sách “670 bài toán đố tiểu học” thuộc dòng sách cổ mà có lẽ các bạn cũng chưa được biết về nó. 

Bao nhiêu người trong số chúng ta còn nhớ những từ ngữ liên quan đến giáo dục nước nhà những năm 70 trở về trước nhỉ? 

Tài liệu sách quý 670 bài toán cổ xưa dạng toán đố có lẽ thế hệ chúng ta bây giờ không được biết đến.

Mời cả nhà cùng tham khảo chi tiết nhé: 


Trả lời