Sách giáo khoa Hình học lớp 11 nâng cao

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách giáo hình học 11 nâng cao gồm các bài sau:

Mở đầu về phép biến hình
Phép tịnh tiến và phép dời hình
Phép đối xứng trục
Phép quay và phép đối xứng tâm
Hai hình bằng nhau
Phép vị tự
Phép đồng dạng
Ôn tập chương 1
Đại Cương về đường thẳng và mặt phẳng
Hai đường thẳng song song
Đường thẳng song song với mặt phẳng
Hai mặt phẳng song song
Phép chiếu song song
Ôn tập chương 2
Vectơ trong không gian. Sự đồng phẳng của các vectơ
Hai đường thẳng vuông góc
Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Hai mặt phẳng vuông góc
Khoảng cách
Ôn tập chương 3
Bài tập Ôn Cuối năm

Mời các bạn tham khảo!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.