350 Bài Tập Hóa Học Chọn Lọc Và Nâng Cao Lớp 10

GIỚI THIỆU SÁCH

350 Bài Tập Hóa Học Chọn Lọc Và Nâng Cao Lớp 10 – Ngô Ngọc An

“350 bài tập Hóa học chọn lọc và nâng cao lớp 10” gồm 350 bài tập hóa học ở cả mức độ cơ bản và nâng cao, được chọn lọc từ các đề thi tuyển sinh Đại học trong các năm và trình bày dưới dạng chủ đề.

Bố cục cuốn sách gồm 7 chương:

Chương 1. Nguyên tử

Chương 2. Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 3. Liên kết hóa học

Chương 4. Phản ứng oxi hóa khử

Chương 5. Nhóm Halogen

Chương 6. Nhóm oxi

Chương 7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Ở mỗi chương, sách được trình bày theo các chủ đề lớn, mỗi chủ đề đều có phần hướng dẫn lý thuyết hay gợi ý cách giải các bài tập để học sinh vận dụng một cách linh hoạt trong các tình huống khác nhau. Cuối mỗi chương còn có bài tập trắc nghiệm để học sinh rèn luyện kĩ năng làm các bài tập và ôn luyện thi vào các trường Đại học, Cao đẳng.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.