Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn Sinh học

Cuốn sách gồm ba phần chính như sau:

Phần Một: Những điều cần biết về các lớp THPT Chuyên Sinh học: giới thiệu những nét độc đáo trong đào tạo học sinh giỏi ở các lớp chuyên, đặc biệt là dạy cách tự học, cách nghiên cứu khoa học cho học sinh.

Phần Hai: Hướng dẫn ôn tập Sinh học lớp 9: giới thiệu cách tự học bao gồm cách thu thập thông tin khi đọc sách giáo khoa và tài liệu tham khảo cũng như khi nghe giảng, cách xử lí thông tin thu được bằng một hệ thống các câu hỏi.

Phần Ba:  Đề thi: cung cấp một số đề thi tuyển sinh và các lớp chuyên Sinh học của Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên – ĐHQG Hà nội.


You may also like...

Trả lời