Học Tốt Sinh Học 9

Cuốn sách Học Tốt Sinh Học 9 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa sinh học lớp 9 tổng hợp các kiến thức trọng tâm nhất để các em nắm bắt. Sách còn có phần trả lời các câu hỏi cũng như giải một số bài tập trong sách giáo khoa.

Đây là tài liệu tham khảo rất bổ ích giúp các em ôn luyện trong quá trình học cũng như chuẩn bị cho các kỳ thi tại trường, lớp một cách tốt nhất.


You may also like...

Trả lời