Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi THCS Môn Hóa Học

Cuốn sách được biên soạn dành cho các em học sinh chuẩn bị thi học sinh giỏi và luyện thi vào trường chuyên. Nội dung gồm 2 phần: Hóa vô cơ và hóa hữu cơ được viết bám sát theo từng chuyên đề của các kì thi học sinh giỏi và thi vào trường chuyên.


You may also like...

Trả lời