Giải Bài Tập Toán 7 Tập 2

Tác giả: Lê Nhứt

NXB: NXB Thanh Niên

Khổ: 20cmx18cm

Sách Giải bài tập toán lớp 7 tập 2 của Lê Nhất và Huỳnh Định Tường được biên soạn theo sách giáo khoa bài tập toán của học sinh lớp 7.

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 7 TẬP 2

 • CHƯƠNG III. THỐNG KÊ

  • Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

  • Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

  • Bài 3: Biểu đồ

  • Bài 4: Số trung bình cộng

  • Bài tập ôn chương III - Thống kê

 • CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

  • Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

  • Bài 2: Giá trị của biểu thức đại số

  • Bài 3: Đơn thức

  • Bài 4: Đơn thức đồng dạng

  • Bài 5: Đa thức

  • Bài 6: Cộng, trừ đa thức

  • Bài 7: Đa thức một biến

  • Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến

  • Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến

  • Bài tập ôn chương IV - Biểu thức đại số

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 7 TẬP 2
 • CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC
  • Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
  • Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
  • Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
  • Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
  • Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc
  • Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
  • Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
  • Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
  • Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác
  • Bài tập ôn chương III - Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.