Giải Bài Tập Toán 7 Tập 1

Tác giả: Lê Nhứt - Huỳnh Định Tường

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Giới thiệu:

Sách Giải bài tập Toán 7 - Tập 1 được biên soạn theo khung chương trình sách giáo khoa Toán 7, tập 1 của Bộ giáo dục và đào tạo, các bài hướng dẫn giải chi tiết thích hợp cho các bạn tham khảo và học tập.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.