Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán lớp 6 tập 1

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán 6 – Nguyễn Đức Tấn

Sách tái bản lần thứ ba có chỉnh sửa và bổ sung.
 
Dành cho phụ huynh hướng dẫn con em học tốt toán tại nhà.
 
Dành cho học sinh tự rèn luyện, kiểm tra vốn kiến thức của mình.
 
Mỗi mục tương ứng với các mục của chương trình đều có kiến thức cần nhớ, các bài tập được hướng dẫn giải chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu.
 
Các bài tập làm thêm, nâng cao giúp các em tự rèn luyện toán.

You may also like...

Trả lời