Để Học Tốt Toán Học lớp 6: Tập 2

Để Học Tốt Toán Học 6: Tập 2 – Nhiều Tác Giả

Tập sách được viết theo chương trình sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo dựa trên một tư tưởng hoàn toàn mới mẻ, có tính sư phạm, có tính tổng hợp cao.
 
Nội dung sách gồm các phần:
 
Phần I: Số học – Đại số
 
Mỗi phần gồm nhiều chương theo các chủ đề, chia thành 5 mục:
 
Kiến thức cơ bản
 
Ví dụ minh họa
 
Câu hỏi ôn tập lý thuyết
 
Bài tập đề nghị
 
Hướng dẫn giải – Đáp số
 
Với học sinh, cuốn sách này cung cấp một bộ giáo trình hoàn chỉnh về mặt kiến thức, dễ đọc, dễ hiểu.
 
Với thầy, cô giáo, phụ huynh, cuốn sách này cung cấp một bộ giáo án hoàn chỉnh về mặt kiến thức và có tính sư phạm để giảng dạy cơ bản và nâng cao theo tư tưởng đổi mới phương pháp dạy học.

You may also like...

Trả lời