Very Easy TOEIC - Second Edition

Cuốn sách phù hợp với những bạn mới bắt đầu luyện thi ở trình độ sơ cấp (khoảng dưới 200 điểm). Sách gồm 12 bài học và một bài thi mẫu. Mỗi bài học đều có phần từ vựng, phần ngữ pháp có giải thích rõ ràng và bài tập, và bài kiểm tra nhỏ (mini test).

Trả lời