Tips for IELTS (Macmillan)

Sách Tips for IELTS giải thích cặn kẽ từng bước để giải quyết mọi dạng câu hỏi trong bài thi. Các hướng dẫn làm bài được chia nhỏ thành từng bước, cách giải thích dễ hiểu để người học có thể dễ dàng áp dụng. Tuy nhiên không có kèm các bài luyện tập, cần sử dụng thêm một bộ đề như Cambridge IELTS của NXB Cambridge.

Bạn nên xem thêm các bộ sách liên quan cực kỳ hay và bổ ích như:

Top Tips for IELTS Academic, with Interactive CD-ROM

Top Tips for IELTS Academic - Cambridge English

IELTS Strategies and Tips - Barron's The leader in test Preparation (2nd Edition) + Audio

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.