The 800 Most Commonly Used Idioms in America

Trong Tiếng Việt, chắc hẳn chúng ta gặp rất nhiều câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao thông dụng rồi, tuy nhiên bạn đã biết các câu thành ngữ thông dụng trong tiếng anh với nghĩa tương đồng chưa ? “The 800 Most Commonly Used Idioms In America” – 800 thành ngữ thông dụng nhất ở Mỹ cung cấp 800 thành ngữ (sắp xếp theo bảng chữ cái) thường được sử dụng nhiều nhất, có thể giúp bạn hiểu và ứng dụng dễ dàng nhờ các giải thích rõ ràng kèm ví dụ minh hoạ cụ thể.

Trả lời