Test Practice academic IELTS on track (Book + 2 CDs)

Sách được viết bởi giáo sư Stephen Slater, một tác giả tiêu biểu tại Cambridge, cơ quan sản xuất bài thi IELTS. Sách giúp người học chuẩn bị hiệu quả cho bài thi IELTS.

Tải trọn bộ đầy đủ bao gôm bài nghe Audio CD dưới đây.

You may also like...

Trả lời