Succeed in IELTS Speaking and Vocabulary (Student’s book + answer key + audio)

Bộ sách trình bày những hướng dẫn cẩn thận cho kỹ năng Speaking, kèm nhiều bài tập luyện tập các chủ điểm và chức năng từ vựng cần thiết cho bài thi IELTS Speaking.

Full-colour IELTS Speaking Exam Guide analysing all the different task types of the IELTS Speaking Section.
Includes 10 theme-based units help candidates increase their knowledge of vocabulary and communicate confidently in English.


Student’s Book: Cuốn sách dành cho Học sinh, Sinh viên


Self – Study Guide: Cuốn sách hướng dẫn giải, đáp án (answer key) dùng cho Học sinh, Sinh viên tự học ở nhà.

Tải trọn bộ bao gồm file nghe Audio CD bên dưới.

You may also like...

Trả lời