Real English Grammar Intermediate CEF B1 - B2 + audio

Lời Nhà xuất bản:

“Real English Grammar trình bày kiến thức ngữ pháp theo một cách mới mẻ và gần gũi với học sinh, tập trung vào hoàn cảnh sử dụng. Nó được viết để sử dụng trong lớp hoặc tự học. Mỗi bài học thu hút học sinh từ mở đầu với những bài đọc thực tế, thiết kế để chỉ ra cho người học thấy những khía cạnh ngữ pháp hay từ vựng được sử dụng trong hoàn cảnh thật như thế nào. Sách cũng kèm CD giúp học sinh nghe những bài đọc này được nói bởi người bản ngữ với tốc độ đọc thực tế, và nhiều giọng nói khác nhau. Sách có bài tập và ví dụ xuyên suốt để giúp học sinh hiểu kỹ cả cấu trúc và ý nghĩa của chúng.”

Tải trọn bộ đầy đủ bao gồm bài nghe Audio CD dưới đây.

Trả lời