Primary Vocabulary Box – Tài liệu học từ vựng trình độ mới bắt đầu

Với 70 hoạt động, trò chơi phù hợp với nhiều tình huống dạy học, cuốn sách này giúp cho việc học từ vựng trở thành một trải nghiệm thú vị cho người ở trình độ mới bắt đầu. Dễ dàng sử dụng và nhanh chóng chuẩn bị, các hoạt động bao gồm tìm kiếm từ, câu đố, trò chơi.
Tài liệu đã được thiết kế đặc biệt để thu hút các bạn học ở lứa tuổi nhỏ hơn với các tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn.

Một loạt các hoạt động từ vựng mà người học trẻ sẽ thích thú. Hướng dẫn rõ ràng, dễ làm theo cho các trò chơi đòi hỏi tối thiểu thời gian chuẩn bị của giáo viên.

Bao gồm từ vựng tiền trung cấp được tìm thấy trong các khóa học như Bài kiểm tra cho người học trẻ Cambridge (UCLES)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.