Practical Everyday English

Practical Everyday English, cuốn tài liệu cung cấp phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, phù hợp với học sinh ở trình độ upper-intermediate và advanced. Tài liệu có phương pháp tiếp cận kiến thức đơn giản và hiệu quả, các ví dụ trong sách đều được thiết kế để minh họa cho các từ và cụm từ đã được sử dụng trước đó.

– Gồm 10 chương.

– Mỗi chương gồm 3 bài, cung cấp hơn 10 từ vựng và các ví dụ và bài tập có đáp án kèm theo.

– CD audio kèm theo cho toàn bộ hội thoại.

Trả lời