Oxford Word Skills: Idioms and Phrasal Verbs (Intermediate)

Học và thực hành các động từ, giới từ và thành ngữ bạn cần nói và viết tự nhiên bằng tiếng Anh. Bộ sách Idioms and Phrasal Verbs gồm 3 quyển ba cấp độ Idioms and Phrasal Verbs (Basic), Idioms and Phrasal Verbs (Intermediate) và Idioms and Phrasal Verbs (Advance).

Một phần của bộ 3 quyển sách Oxford Word skill (giới thiệu bên dưới) rất thành công, nó giúp học sinh cải thiện vốn từ vựng và kỹ năng học từ vựng bằng cách trình bày và thực hành hơn 1000 Thành ngữ và Phrasal Verbs trong ngữ cảnh hàng ngày. Rất nhiều cơ hội để cá nhân hóa và đánh giá giúp họ tự tin sử dụng vốn từ vựng mới.

Ngoài ra các bạn xem thêm bộ sách gồm 3 phần Oxford Word Skills (Basic)Oxford Word Skills (Intermediate) và Oxford Word Skills (Advanced) sẽ dẫn dắt một người chưa biết gì về tiếng anh trở thành “a good English learner”. Học từ vựng không chỉ là biết nghĩa của từ đó mà còn phải biết sử dụng chúng, nhận biết chúng khi nghe tiếng anh và cuốn sách này đã làm được điều đó. Bộ sách học từ vựng tiếng Anh OXFORD WORD SKILLS chính là “bí kíp” dành cho những người mong muốn giỏi tiếng anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.