Oxford Practice Grammar - Intermediate (Full book + CDs)

Cuốn Oxford Practice Grammar (Intermediate) bao gồm ngữ pháp bạn cần chuẩn bị cho kỳ thi First Certificate. Giải thích và thực hành đúng cho trình độ ngôn ngữ của bạn, hơn 100% các bài thực hành trên CD-ROM.
Sử dụng các kế hoạch bài học sẵn sàng và bảng tính có thể sao chép này với các sinh viên của bạn và xem họ tiến bộ như thế nào với ngữ pháp.

Sau khi học xong quyển này, bạn hãy tiếp tục học cuốn có level cao hơn là Oxford Practice Grammar (Advance) để nâng cao trình độ ngữ pháp của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.