Oxford Practice Grammar - Advance (Full book + CDs)

Cuốn Oxford Practice Grammar Advance là cuốn tiếp theo (trình độ cao hơn) của cuốn sách Oxford Practice Grammar (Intermediate) bao gồm ngữ pháp bạn cần chuẩn bị cho kỳ thi First Certificate. Giải thích và thực hành đúng cho trình độ ngôn ngữ của bạn, hơn 100% các bài thực hành trên CD-ROM.

Sử dụng các kế hoạch bài học sẵn sàng và bảng tính có thể sao chép này với các sinh viên của bạn và xem họ tiến bộ như thế nào với ngữ pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.