Oxford FCE Practice Tests (full)

Đây là bộ đề, gồm 4 đề thi hoàn thiện kèm đáp án. Sử dụng bộ đề để kiểm tra năng lực ban đầu, sự tiến bộ trong khi học, và để làm quen bài thi trước khi thi. Để nâng cao nền tảng từ vựng, ngữ pháp, phát âm, và các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, nên sử dụng các bộ sách giáo khoa thiết kế riêng phù hợp cho trình độ của mình mới có thể tiến bộ. Để lại comment bên dưới bài viết nếu bạn muốn được hướng dẫn thêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.