McGraw-Hill’s IELTS - 5 Practice test

Bộ sách của McGraw Hill, một nhà xuất bản lớn đến từ Mỹ, dành cho IELTS. Sách hướng dẫn kỹ năng làm bài từ chính giám khảo IELTS, xây dựng vốn ngôn ngữ và kèm theo tới 5 bài thi với đáp án và giải thích đầy đủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.