IELTS Premier with 8 Practice tests

Kaplan là một nhà xuất bản rất có kinh nghiệm với các bài thi chuẩn hoá. IELTS Premier with 8 practice tests là một bộ sách khá tỉ mỉ về bài thi IELTS, hướng dẫn đầy đủ các dạng bài, kỹ thuật làm bài, cùng một bộ đề luyện thi lớn.

Ngoại trừ một số nhầm lẫn về format bài thi đọc, như việc nhận định nhầm các câu hỏi Multiple Choice thường có 3 lựa chọn (thực ra là 4), thì các lời khuyên về kỹ năng làm bài, chất lượng các bài đọc, nghe, các câu hỏi được thiết kế tốt. Các mẫu câu trả lời cho bài thi nói và viết có chất lượng tốt.

Nhìn chung sách có thể hỗ trợ tốt cho các bạn đang luyện tập chuẩn bị cho bài thi IELTS, cả bài thi học thuật (Academic Module) và bài thi tổng quát (General Module).

Nên sử dụng kết hợp các tài liệu là sách giáo khoa giúp luyện tập bài bản các dạng bài thi và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ khác. Để kiểm tra năng lực của mình chính xác hơn, nên sử dụng bộ đề thi chính thức từ Cambridge, bộ Cambridge Practice Test for IELTS. Hầu như tất cả sách IELTS đều có thể tìm thấy trên minh.edu.vn. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm sách. Để lại tin nhắn ở mục comments cuối mỗi bài viết nếu muốn nhận lời khuyên về học Tiếng Anh nói chung và chuẩn bị cho bài thi IELTS nói riêng.

Một quyển sách khác của Kaplan IELTS international english language testing system (2009 - 2010 Edition) cũng rất bổ ích. Bạn cũng nên xem để nâng cao kỹ năng tiếng anh của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *