IELTS speaking (New Oriental 2007) by Mark Allen

Cuốn này cũng từ một cựu giám khảo IELTS và cũng là giáo viên IELTS. Sách trình bày đa dạng các chủ đề có thể gặp trong bài thi. Thí sinh cũng được hướng dẫn nhiều điều hữu ích từ phần 2 tới phần 3 của bài thi.

Tải trọn bộ đầy đủ bao gồm bài nghe Audio CD dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.