IELTS Simulation Tests

Một cuốn sách nữa từ New Oriental, tập đoàn giáo dục lớn nhất Trung Quốc, có chất lượng tốt. Sách có thể sử dụng để luyện tập ngay trước kì thi, gồm một bộ khổng lồ 12 đề thi mô phỏng bài thi IELTS kèm đáp án và giải thích.

This IELTS simulation book creates an excellent opportunity for students to learn more about the IELTS tests and practise their English skills and helps them prepare perfectly for the IELTS test.
It includes:

– 10 Academic IELTS Practice Tests
– 2 General IELTS Practice Tests
– Tapescripts and Answer Keys.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.