IELTS Listening Recent Actual Tests – Volume 2

IELTS Listening Recent Actual Tests tập 2 bao gồm 6 bài kiểm tra nghe (có đáp án và lời đọc).
Nhà xuất bản nói rằng đây là những bài thi thật từ năm 2007 đến 2015. Tuy nhiên khả năng những bài thi này giống 100% bài thi thật là không cao do tính bảo mật của cơ quan khảo thí. Với những cách thức nào đó như lấy lại thông tin về chủ đề bài thi từ thí sinh và thiết kế lại, những chủ đề và dạng câu hỏi trong bộ đề này có thể gần với đề thi thật. Nhà xuất bản Cambridge tới nay mới công bố 12 cuốn bộ đề IELTS, đây có thể coi là những đề thi thật duy nhất được xuất bản.

Tuy nhiên các bạn, đặc biệt là các bạn đã luyện qua bộ đề Cambridge, vẫn có thể sử dụng luyện tập kỹ năng nghe. Nội dung và giọng đọc gần với các chủ đề thường xuất hiện.

Tải trọn bộ đầy đủ bao gôm bài nghe Audio CD dưới đây.

You may also like...

Trả lời