IELTS Language Practice – English Grammar and Vocabulary

Lời Nhà xuất bản:
“IELTS Language Practice cung cấp tài liệu tham khảo và bài tập luyện tập cho học sinh chuẩn bị thi IELTS. Sách gồm ví dụ rõ ràng và các bài luyện tập để củng cố các điểm ngữ pháp trong hoàn cảnh sử dụng rộng hơn. Cũng có các bài từ vựng tổ chức theo chủ đề để học sinh làm quen với sử dụng trong ngữ cảnh. Học sinh cũng được luyện tập nhiều dạng bài gần với bài thi”.
Cuối sách có đáp án để các bạn có thể tự học hiệu quả.”


Trả lời