IELTS Express Upper Intermediate – Video on DVD (Speaking and listening Skills)

Videos cung cấp hướng dẫn làm bài thi nói cùng ví dụ minh hoạ tình huống diễn ra trong phòng thi, các câu hỏi và nhận xét của giám khảo, giúp bạn tự tin khi thi và biết nên thể hiện như thế nào để đạt điểm cao nhất.

Học qua video tại đây: Click here

Ielts Express Part 1
Ielts Express Part 2
Ielts Express Part 3
Ielts Express Part 4
Ielts Express Part 5

You may also like...

Trả lời