IELTS Band 9 Vocab Secret – IELTS Cambridge Consultants

Bộ sách này được chính Cambridge xuất bản nên các bạn yên tâm về chất lượng để tham khảo học tập, ứng dụng cho bài thi IELTS của mình nhé. Dưới đây là review sơ lược cùng link tải sách, hãy đọc kỹ và "rinh" sách về nhà nhé!

Tài liệu về từ vựng cung cấp cho các bạn nguồn tài liệu được chọn lọc từ nguồn các bài mẫu Writing, Speaking và nguồn khác. Tác giả chọn từ vựng cùng các cấu trúc câu ví dụ đi kèm là nguồn tham khảo để bạn sử dụng cho bài thi khi nâng band.

IELTS Band 9 Vocab Secret – Cuốn tài liệu sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều các từ vựng hữu ích và đó chính là những từ vựng mà các examiner muốn nghe từ bạn trong lúc thể hiện bài thi.

Để học tốt bộ sách này bạn nên học kèm theo bộ sách Get IELTS Band 9 như:

Get IELTS Band 9 (Speaking)

Get IELTS Band 9 (Academic Task 2 Writing)

Get IELTS Band 9 (Task one Writing Data, charts and graphs)

Tất cả các từ vựng được chia thành 10 Topics thường gặp trong IELTS: Work and careers, Education and schooling, Children and families, Nature, the environment and energy, Culture, art and traditions, Healthcare, health and sport, Global challenges, Cities and infrastructure, Government and the authorities.

Tài liệu được xuất bản bởi Cambridge IELTS Consultants.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *