Grammar Genius intermediate 4: Tests book + answer keys

Lời Nhà xuất bản:
“Grammar Genius là loạt sách hướng dẫn và luyện tập ngữ pháp từ trình độ bắt đầu tới trung cấp. Học sinh được giới thiệu từng bước các bài tập theo phong cách bài thi FEC và ECCE trong suốt khóa học. Các bài học được trình bày thông qua những đoạn phim hoạt hình hấp dẫn, nội dung được nghiên cứu và tổ chức rất khoa học.”


Cuốn Test booklet:


Phần Answer Key: Đáp án và hướng dẫn học tập.

Tải trọn bộ đầy đủ dưới đây.

Trả lời