Grammar Genius 3: Video

Lời Nhà xuất bản:
“Mỗi bài học – là các video trình bày thực tế hoàn cảnh sử dụng – chỉ ra cho học sinh trọng điểm ngữ pháp nào sẽ được dạy trong bài. Những videos này:
Dạy bạn ngữ pháp theo cách hấp dẫn.
Trình bày ngữ pháp trong tình huống giúp bạn học nhanh.
Chủ điểm cụ thể trong 25 bài học.”

Tải trọn bộ Video dưới đây để học 

You may also like...

Trả lời