Grammar for Writing: Answer Book (English for Academic Study)

Grammar for Writing là một sách tự học được phân loại sẽ giúp sinh viên cải thiện văn bản học tập của họ. Nó sẽ xây dựng sự tự tin của họ trong việc hiểu và sử dụng ngữ pháp cho các bài tập viết, để họ có thể viết tiếng Anh chính xác và giao tiếp hiệu quả hơn trong bối cảnh học thuật.

Bộ này gồm 2 quyển Grammar for Writing (Study Book) và Grammar for Writing (Answer Book)

EAS: Grammar for Writing bắt đầu ở mức tương đối thấp, nhận ra rằng nhiều sinh viên yêu cầu thực hành liên tục các vấn đề ngữ pháp phổ biến trong văn bản học thuật (như thỏa thuận động từ chủ ngữ hoặc sử dụng hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn). Nó dần dần tăng mức độ thử thách để đến cuối cuốn sách, sinh viên có thể sử dụng các cấu trúc ngữ pháp phù hợp để diễn đạt các ý tưởng học thuật phức tạp hơn.

Mỗi bài được chia thành ba giai đoạn, chuyển từ các cấu trúc cơ bản sang các cấu trúc phức tạp hơn. Giải thích đầy đủ và các ví dụ được theo sau bởi các bài tập thực hành mở rộng. Nhiều bài tập sử dụng các ví dụ từ các bài luận của sinh viên, vì vậy sinh viên có thể xác định các vấn đề điển hình và tìm ra cách đặt chúng đúng. Mỗi bài cũng bao gồm một bài kiểm tra tự kiểm tra cuối đơn vị để cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quan nhanh về những gì họ đã đề cập. Có bốn phụ lục hữu ích về: bài viết, mô tả dữ liệu, đề cập đến các nguồn học thuật và một bài luận mẫu của sinh viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *