Get IELTS Band 9 (Task one Writing Data, charts and graphs)

Cuốn Get IELTS Band 9 (Task one Writing Data, charts and graphs) dành riêng cho phần Charts and Graphs của Task 1, tập trung chia sẻ cách làm bài, phân tích dạng biểu đồ cột và đường hiệu quả hơn. Những bí mật ăn điểm phần Writing nằm ở đây nhé :)))

Tác giả giúp bạn định hình và tự đặt câu hỏi để phân tích các biểu đồ đầy đủ và hay hơn. Theo từng bước được đặt ra cộng với ví dụ, cách sử dụng từ vựng, cấu trúc câu để viết bài sẽ giúp bạn hình thành được thói quen sử dụng từ sang, ấn tượng hơn, viết câu đặc biệt để hướng tới band 9.

Tài liệu được xuất bản bởi Cambridge IELTS Consultants.

Để học tốt bộ sách này bạn nên học kèm theo bộ sách Get IELTS Band 9 như:

IELTS Band 9 Vocab Secret – IELTS Cambridge Consultants

Get IELTS Band 9 (Academic Task 2 Writing)

Get IELTS Band 9 (Academic Task 2 Writing)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *