Exam Preparation in school - level B (Teacher's book)

Đây là một trong bộ ba cuốn sách kiểm tra thực hành được viết và thiết kế cho các giáo viên EFL chuẩn bị cho học sinh của họ cho kỳ thi ngoại ngữ quốc gia bằng tiếng Anh, để đạt chứng chỉ thành thạo ngôn ngữ (KPG) của tiểu bang. Công việc cho loạt bài này đã được thực hiện trong khuôn khổ dự án mang tên “Differentiated and Graded National Foreign Language Exams” (Greek acronym DiaPEG), được đồng tài trợ bởi Liên minh châu Âu và Hy Lạp, với mục đích hỗ trợ và phát triển hơn nữa hệ thống thi ngoại ngữ quốc gia của Hy Lạp.

Sách dành cho học sinh có thể xem và tải về tại đây: Exam Preparation in school - level B (student's book)

Sách dành cho giáo viên có thể xem và tải về dưới đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *