English Grammar – Master in 30 Days

Lời Nhà xuất bản:
“Làm sao để bạn hiểu vấn đề, đó là trọng tâm của cuốn sách này. Đây là cuốn sách toàn diện về ngữ pháp Tiếng Anh. Nó được tổ chức thành những đơn vị nhỏ, dễ dàng nắm bắt, kèm ví dụ dễ hiểu. Nguyên tắc là sao cho bạn chỉ cần 30 phút mỗi ngày và trong 30 ngày để thành thục. Đừng bỏ qua các ví dụ và bài tập. Cũng nên tranh thủ sử dụng khi bạn có cơ hội nói hay viết hàng ngày.”


You may also like...

Trả lời