English for Information Technology 2 (Student's Book + CDs)

Sách English for Information Technology 2 phù hợp cho người đã có thể sử dụng Tiếng Anh cơ bản, cung cấp tình huống luyện tập ngôn ngữ rất sát thực với người có công việc trong lĩnh vực IT, bao gồm từ vựng, ngữ pháp, nội dung nghe, đọc, v.v.

Các bộ sách liên quan bạn cũng nên tham khảo học cùng cuốn sách này: English for banking and Finance

Nếu Tiếng Anh chưa đạt khả năng giao tiếp cơ bản A1-A2, chưa nên học sách này mà nên  tìm học một khoá học giao tiếp cho người bắt đầu để được hướng dẫn tốt hơn. Để nhận được lời khuyên từ chuyên gia, để lại tin nhắn cuối bài viết. Để tìm sách học Tiếng Anh, truy cập thuvien123.com, sử dụng chức năng tìm kiếm sách trong thư viện sách Tiếng Anh chất lượng lớn nhất Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.