English for Banking and Finance 1 (Student's Book)

Sách English for Banking and Finance 1 dành cho người học Tiếng Anh phục vụ công việc về tài chính và ngân hàng, ở trình cơ bản. Nếu ở trình độ cao hơn, nên tìm cuốn English for Banking and Finance 2.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các quyển sách trong bộ sách này:

English for Banking and Finance 1 - Vocational English (Teacher's book)

English for Banking and Finance 2 - Vocational English (Teacher’s Book + Tests)

Nên chuẩn bị cho mình năng lực Tiếng Anh giao tiếp căn bản tổng quát trước khi luyện tập vào Tiếng Anh chuyên ngành. Tiếng Anh chuyên ngành hầu như chỉ khác biệt ở vốn từ vựng giao tiếp trong công việc ở lĩnh vực của ngành ấy. Các kỹ năng về ngữ pháp, ngữ âm, cách nghe, đọc, v.v. thì Tiếng Anh ngành nào cũng như nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.