English for Academic Study: Listening (Course Book + Audio)

Cuốn sách không được soạn riêng cho bài thi IELTS, nhưng chuẩn bị những kỹ năng ngôn ngữ học thuật nên có thể sử dụng làm tài liệu bổ trợ hữu ích cho thí sinh chuẩn bị cho bài thi và đồng thời cũng giúp người học nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ trong môi trường học thuật nói chung.

Tải trọn bộ đầy đủ bao gôm bài nghe Audio CD dưới đây.

You may also like...

Trả lời