EAP English for Academic Study – Speaking (Course Book + Teacher’s Book)

Đây là cuốn thứ 3 trong bộ EAP English for Academic Study tuyệt vời trên khothuvien123. Cuốn này dành riêng cho Speaking. Cuốn sách không được soạn riêng cho bài thi IELTS, nhưng chuẩn bị những kỹ năng ngôn ngữ học thuật nên có thể sử dụng làm tài liệu bổ trợ hữu ích cho thí sinh chuẩn bị cho bài thi và đồng thời cũng giúp người học nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ trong môi trường học thuật nói chung.


Course Book: Cuốn sách dùng cho Học sinh, Sinh viên.


Teacher's Book: Cuốn sách dành cho Giáo viên

Tải trọn bộ bao gồm file nghe Audio CD bên dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.