Collins COBUILD English Grammar New 4th Edition

Lời nhà xuất bản
“Collins Cobuild sở hữu nguồn dữ liệu khổng lồ về Tiếng Anh thực tế gồm 4.5 tỉ từ ngữ, từ đó nhà xuất bản này biên soạn những tài liệu học Tiếng Anh rất gần cách sử dụng thực tế. Cuốn Collins COBUILD English Grammar New 4th Edition là một cuốn sách như vậy. Sách cũng đi kèm một blog hấp dẫn kèm các bài tập luyện tập một cách hệ thống giúp học sinh và giáo viên sử dụng tài liệu hiệu quả.”

Tải trọn bộ đầy đủ dưới đây.

Trả lời