Check your vocabulary for ielts

Sách bài tập bán chạy nhất này cung cấp một nguồn tài nguyên cho sinh viên học tập trong kỳ thi Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế (IELTS). Nó đã được viết cho sinh viên từ trung cấp trở lên, và đặc biệt thích hợp cho bất kỳ ai có kế hoạch học tập hoặc đào tạo tại một trường cao đẳng hoặc đại học nói tiếng Anh. Được cập nhật đầy đủ cho phiên bản thứ tư này, cuốn sách cung cấp các bài tập để giúp dạy và xây dựng chung và từ vựng cụ thể theo chủ đề liên quan đến bài kiểm tra IELTS và cũng bao gồm ngữ pháp, sử dụng tiếng Anh, hiểu và đánh vần. Phù hợp cho cả tự học và lớp học, nó bao gồm một loạt các hoạt động để giúp học sinh xây dựng và cải thiện từ vựng và ngôn ngữ tiếng Anh kỹ năng.

- Kiểm tra và cải thiện vốn từ vựng bằng nhiều bài tập hữu ích, thú vị và hấp dẫn
- Định dạng dễ sử dụng với hướng dẫn rõ ràng
- Phím trả lời toàn diện với thông tin bổ sung
- Bao gồm các nhiệm vụ Nói và Viết theo phong cách IELTS với các câu trả lời mẫu để cho phép thực hành hiệu quả mục tiêu ngôn ngữ.

GIỚI THIỆU CHECK YOUR VOCABULARY FOR IELTS

Cuốn sách này được viết bởi tác giả Rawdon Wyatt, tổng hợp đa dạng các từ vựng cần thiết cho luyện thi IELTS. Sách chia thành nhiều danh mục từ vựng, trình bày theo nhóm với các từ vựng, đoạn văn ngữ cảnh giúp bạn hiểu được rõ ràng hơn nghĩa của từ, cách sử dụng. Sách được dùng phù hợp cho cả những ai học Academic và General.

Từ trang 1-53 là phân mục từ vựng dùng chung trong đó có những từ vựng liên quan đến phần thi viết hay nói. Từ trang 54-101, những nhóm từ vựng được phân chia theo chủ đề khác nhau phục vụ cho kỳ thi ví dụ như giáo dục, kinh doanh, môi trường, thế giới...Bên cạnh kiến thức, tác giả còn đưa ra những bài tập điền từ để bạn củng cố kiến thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.