Check Your English Vocabulary for TOEIC / Kiểm tra từ vựng tiếng anh TOEIC

Check Your English Vocabulary for TOEIC là một cuốn sách bài tập dành cho những người không nói tiếng Anh bản ngữ muốn mở rộng các kỹ năng ngôn ngữ của họ để chuẩn bị cho Bài kiểm tra Tiếng Anh về Giao tiếp Quốc tế (TOEIC). Nó cung cấp các bài tập để giúp dạy từ vựng liên quan đến bài kiểm tra và cũng bao gồm ngữ pháp, sử dụng tiếng Anh, hiểu và chính tả.

Toàn cảnh bộ sưu tập sách Check Your English Vocabulary tuyệt vời bạn có thể xem trên thư viên 123 như:

Check Your English Vocabulary for Living in the UK

Check Your English Vocabulary for PET 

Check Your English Vocabulary for IELTS (3rd Edition): Vocabulary wordbook

Check Your English Vocabulary for Business and Administration

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *